Persondata ved rekruttering

Behandling af persondata ved rekruttering

Når du sender en ansøgning til eseebase, giver du samtidig dit samtykke til, at vi må anvende de af dig oplyste personoplysninger. Vi behandler naturligvis dine data med fuld fortrolighed. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte eseebases HR-afdeling på job@eseebase.dk

Behandling af persondata ved rekruttering hos eseebase

 Når du sender en ansøgning til eseebase, giver du samtidig dit samtykke til, at vi må anvende de af dig oplyste personoplysninger. Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos eseebase.

eseebase er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler særlige personoplysninger som eksempelvis CPR-nr.

Når vi modtager din ansøgning 
I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver behandlet og evt. registreret HR. Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger og anbefalinger/referencer oplysninger.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat. De fremsendte oplysninger deler HR med den rekrutterende leder.

Vurdering af ansøgningen og ansættelsessamtale
Vi vurderer specifikt hver enkelte ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r). De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug i det videre rekrutteringsforløb. Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

Oplysninger fra personlighedstest
I forbindelse med rekruttering gennemfører eseebase en personlighedstest. Formålet med testen er at vurdere dine kompetencer og kvalifikationer som potentiel medarbejder og for at vurdere, om din profil passer ind i virksomheden og til den konkrete stilling. Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke, inden testen gennemføres. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte HR-afdelingen i eseebase.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Opbevaring og sletning
Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 6 måneder. Dog sletter vi resultatet fra din personlighedstest straks efter, at vi har givet dig afslag.

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

Opbevaring af ansøgninger med henblik på senere rekruttering
I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning ud over de 6 måneder, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til dette via e-mail.

Behandling af dine oplysninger
I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan der være andre, der vil modtage dine personoplysninger. Dette kan være offentlige myndigheder eller udbydere, der leverer systemer og bistår med administrative funktioner, f.eks.:

  • Rekrutteringsbureau
  • Udbyder af personlighedstests mv.
  • Offentlige myndigheder i forbindelse med etablering af fleksjob og tilsvarende ordninger
  • Medarbejdere i eseebase

Dine rettigheder
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte HR-afdelingen i eseebase. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vil du klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

Kontaktoplysninger til eseebase
Du kan finde de aktuelle kontaktoplysninger til eseebase her 

BYGNINGER I DEN DIGITALE TRANSFORMATION

En guide til hvordan et digitalt fundament skaber overblik og langsigtet strategi på et oplyst grundlag. 

 

Faktuelle oplysninger om grunde, bygninger og lejligheder er grundlaget for det daglige arbejde.

 

Uanset om det er boligselskaber, kommunale bygningskontorer eller private ejendomsadministrationer.

Har I digitaliseret jeres ejendomme?