Horsens Kommune

Horsens Kommune etablerer digitalt grundlag på kort tid

Horsens kommune etablerer digitalt grundlag på kort tid

På under et halvt år fik Horsens Kommune udarbejdet digitale modeller af samtlige kommunens ejendomme. Det skete i samarbejde med eseebase. Havde kommunen valgt at løse opgaven selv, ville det have taget en enkelt medarbejder en årrække at komme i mål med opgaven.

Vi gik efter erfaringen

”Vi har fået løftet hele vores tegnings-materiale på én gang. Nu ved vi, at vi har et digitalt grundlag til alle vores bygninger, så vi overholder opgaven med at have alle bygninger digitalt.”

Vi ønskede at få det nøjagtige overblik

Takket være lynhurtig adgang til data om kommunens bygninger kan Horsens kommune i dag påtage sig opgaver, der ikke var ressourcer til før. At få overblik over eksempelvis arealfordelingen på skolerne ville have betydet at én person egenhændigt skulle måle alle lokaler op i hånden og føre data ind i et regneark. Det ville simpelt hen tage for lang tid, men nu lader det sig gøre.

Det digitale grundlag letter arbejdsbyrden på mange områder og betyder samtidig, at kommunen nu opfylder de lovmæssige krav. På én gang.

”Vi har fået løftet hele vores tegningsmateriale på én gang. Nu ved vi, at vi har et digitalt grundlag til alle vores bygninger, så vi overholder opgaven med at have alle bygninger digitalt. Og det har vi på én gang i modsætning til alternativet som ville være, at én person over en årrække skulle have siddet udelukkende og arbejdet med det digitale grundlag, fortæller Lise Kjer Brøgger, som har været projektleder på Horsens Kommunes digitaliseringsprojekt.

En hurtig og effektiv proces Det tog nogle måneder for Horsens Kommune at samle materiale sammen til eseebase. På nogle bygninger var der kun stregtegninger, andre steder var det måske kun tegninger af tilbygninger. Det komprimerede forløb, som eseebase havde anbefalet, med én fælles deadline for den samlede bruttoliste hjalp projektet på vej og trods opgavens omfang oplevede Lise Kjer Brøgger, at forløbet gik hurtigt. ”Når man tager i betragtning, hvor meget det er, har det været en hurtig proces. Det har fungeret rigtig fint, at alt skulle sendes samlet og kom retur samlet. Det gjorde det nemmere for mig at få folk internt til at byde ind,” fortæller Lise Kjer Brøgger.

Simple modeller giver mening

Horsens Kommune har valgt nogle forsimplede modeller, som de kan bygge videre på med tiden, og i det omfang det er relevant. Prioriteten var at opfylde de lovmæssige krav og skabe et godt grundlag for at arbejde digitalt med bygningerne fremadrettet. Den pragmatiske tilgang har været med til at gøre opgaven overskuelig, og nu skal modellerne ud og leve. Helt aktuelt sidder kommunen med en børnehave, hvor der skal laves tilbygninger på fire grupperum. Tidligere skulle de i Horsens kommune have betalt rådgiveren for at tegne de eksisterende forhold op eller, som det ofte sker, nøjes med at få tegninger på tilbygningerne.

”Nu bygger vi videre på de modeller vi har fra eseebase. Det giver både en økonomisk besparelse og jeg har mulighed for at få projektet hurtigere i gang. Samtidig slipper jeg for at sidde med fraktioner af modeller, og bevarer på den måde et samlet overblik,” forklarer Lise Kjer Brøgger.

Langsigtet investering der optimerer på flere områder.

Digitaliseringen tjener for Horsens kommune flere formål. Dels betyder nem og uhindret adgang til data, at medarbejderne slipper for besværet med selv at indsamle data. De kan simpelt hen bruge deres tid mere effektivt. Samtidig giver data også mulighed for bedre udnyttelse af kommunens kvadratmeter.

”Når vi eksempelvis får en forespørgsel på en tilbygning, forstår vi udmærket udfordringerne med at mangle plads, men vi er også nødt til at kigge på, om vi kan udnytte den plads vi har bedre. Det har vi gjort hele tiden, men i dag kan vi langt bedre sammenligne på tværs af bygningskomplekser. Det giver os et bedre grundlag for at vurdere behov og løsningsmuligheder,” afslutter Lise Kjer Brøgger.

“vi ønskede at blive endnu skarpere på at indhente tilbud“

Lise Kjer Brøgger
Leder af kommunalt Ejendomscenter, Horsens Kommune

 

Udfordring

Horsens Kommune skulle, for at opfylde de lovmæssige krav, digitalisere alle kommunale bygninger. Selv med en dedikeret medarbejder i kommunen allokeret til opgaven, ville det være et projekt, der kunne tage flere år

Løsning

I samarbejde med eseebase igangsatte Horsens kommune et digitaliseringsprojekt. Internt i kommunen indsamlede man det nødvendige materiale og sendte det til eseebase, som lavede simple 3D-modeller af samtlige bygninger. Materialet blev sendt samlet retur til kommunen.

Resultat

På under et halvt år fik Horsens Kommune digitaliseret alle bygninger og har i dag gode forudsætninger for hurtigt digitalt overblik over samtlige bygninger. Det bidrager til økonomiske besparelser, mere effektive arbejdsgange og overblik til at disponere kvadratmetrene bedre.

Ejendomscentret i Horsens Kommune administrerer de kommunale bygninger i kommunen. – Ialt ca. 430.000 m2.

Website: www.horsens.dk

Lise Kjer Brøgger, leder af Kommunalt Ejendomscenter

BYGNINGER I DEN DIGITALE TRANSFORMATION

En guide til hvordan et digitalt fundament skaber overblik og langsigtet strategi på et oplyst grundlag. 

 

Faktuelle oplysninger om grunde, bygninger og lejligheder er grundlaget for det daglige arbejde.

 

Uanset om det er boligselskaber, kommunale bygningskontorer eller private ejendomsadministrationer.

Har I digitaliseret jeres ejendomme?